face

Kiinnostuitko SE

  • En omfattande kollektion av ytter- och balkongdörrar

    En omfattande kollektion av ytter- och balkongdörrar

    Alavus Ikkunat:s praktfulla och högklassiga dörrar är lättskötta och långlivade.

Finska dörrar av hög klass 

polaroid27Alavus Ikkunat Oy tillverkar trots sitt namn som hänvisar till fönster, också ytter- och balkongdörrar. Med vår nuvarande kapacitet kan vi tillverka ca 10 000 ytter- och balkongdörrar om året.

Till vår kollektion av ytterdörrar hör nästan 50 olika dörrmodeller, som kunderna kan modifiera enligt sina egna önskemål bland annat med olika slags glas- och färgval. Om det inte återfinns någon lämplig lösning bland de färdiga modellerna, kan kunden också planera en peronlig dörrmodell.

I några av våra ytterdörrsmodeller finns även ett förrådsdörrsalternativ av lättare konstruktion. Förrådsdörrarna har smalare karmdjup och dörrblad än normala ytterdörrar och lämpar sig väl exempelvis som dörrar till tekniska utrymmen.

Våra aluminiumbeklädda balkongdörrar är framtagna för att passa ihop med våra fönster. Balkongdörrarnas karmdjup är de samma som fönstrens, och dörrarnas ruthöjder kan bestämmas enligt höjden på de invid belägna fönstren. I balkongdörrarna kan man välja en dörrmodell med 1 eller 2 blad. 2-bladsdörrmodellen IPO/A som öppnar sig inåt och utåt lämpar sig exempelvis i områden med flygbuller tack vare dess bättre ljudisoleringsförmåga.

Alavus Ikkunat Oy:s dörrar lämpar sig till såväl ny- som saneringsbyggen, samt villa- och flervåningshus.

Våra produkter är CE-märkta.

Pyyda tarjous Alavus Ikkunoista ja Ovista SE

Den här webbplatsen använder cookies.
Läs mer Ok