face

Kiinnostuitko SE

  • EI15 och EI30 brandfönster

    EI15 och EI30 brandfönster

    Vi har typgodkända öppningbara MSEA 1+2 EI15 och EI30 brandfönster

De typgodkända EI15 och EI30 brandfönstren

Alavus ikkunat paloikkunaI vårt sortiment återfinns ett öppningsbart träaluminiumfönster med två karmar, som har fått brandklassificeringen EI30. Fönsterkonstruktionerna uppfyller i fråga om integritet (E) och isolering (I) kraven i del E1 i Finlands byggbestämmelsesamling samt kraven enligt brandklass EI30 i den Europeiska klassificeringsstandarden SFS-EN 13501-2. Vårt typgodkända brandfönster tål alltså 30 minuter brand.

Vårt brandfönster skiljer sig i fråga om skålningen av innerbågen en aning från våra övriga aluminiumfönster. I övrigt motsvarar brandfönstret utseendemässigt vårt normala aluminiumfönster.

Beslutet om typgodkännande förutsätter att fönstret med karm får vara högst 2390 mm brett och 2390 mm högt, men fönster område kan inte vara mer än 2,4 m2. Karmdjupet får vara 130,150,170 eller 210mm. Det får inte finnas vädringsbeslag, persienner eller delningskarm i fönstret.

I vårt sortiment finns det även ett brandfönster som fått brandklassificering EI15. Detta typgodkända EI15 brandfönster tål 15 minuter brand. I övrigt är vårt EI15 brandfönster likadant som EI30 brandfönstret.

 

Tekniska data för de typgodkända brandfönstren MSEA-EI30 och MSEA-EI15

Konstruktion: Ett öppningsbart fönster med två bågar som öppnar sig inåt, i den inre bågen brandglas. Karmens yttre yta beklädd med AI standardaluminiumprofil. Ytterbågen tillverkad helt i aluminium. Fönstren av AI-konstruktion, karmen fingerskarvad kvistfri furu. Innerbågen Hatrick

Ytbehandling: Dubbel elektrostatisk målning, vit NCS-S0502-Y, aluminiumet pulvermålat i vitt RAL 9010 (specialfärgtoner tilltilläggspris).

Tätning: Fabrikens standardtätning

Glas:
- Innerbågen dubbelt brandglas enligt typgodkännandet
- Ytterbågen planglas

Beslag: Fästskruvarnas hål och plastpluggar enligt RT, i inner- och ytterbågen tappgångjärn M8/12*30/30 Fe/Zn, i innerbågen lås Primo 71 Fe/Zn, slutbleck Morite Fe/Zn, i ytterbågen lås Fiskars 2100, ytbeslagen i vitmålade fönster Fe/JVA (vit).

Beslutet om typgodkännande kan läsas här (Hatrick)

Pyyda tarjous Alavus Ikkunoista ja Ovista SE

Den här webbplatsen använder cookies.
Läs mer Ok