alavus ikkunat ja ovet logo

Karmfasta fönster

meka-kokonainen2014Ett karmfast fönster är ordagrant karmfast, fönstret har med andra ord bara två tvättbara ytor och fönstret kan inte öppnas på något sätt. Med karmfasta fönster kan man åstadkomma även stora fönster och helheter. I dag är stora fönster, som till och med sträcker sig från golv till tak, populära. Man kan utföra dem med en karmfast fönsterkonstruktion. Dessutom har ett karmfast fönster ett bättre u-värde än ett fönster som kan öppnas, varför de karmfasta fönstren har vuxit ansenligt i popularitet under de senaste åren.

I Alavus Ikkunat Oy:s fönstersortiment återfinns två olika karmfasta fönstertyper, MEKA och EKA, samt träfönstret MEKP. Ett särdrag i fönstertypen MEKA är att man i samma karm kan göra både en karmfast och en öppningsbar del.

På samma sätt som de öppningsbara fönstren, tillverkas också de karmfasta fönstren alltid enligt de mått och behov objektet kräver. Nedan de karmfasta fönstrens s.k. standardtyper.

 

KARMFASTA - Alavus- trä- och träaluminiumfönster
typ u-värde energiklass
EKA från och med 0,59 från och med A++
MEKA från och med 0,61

från och med A++

MEKP från och med 0,61

 

 

Karmfasta MEKA och EKA träaluminiumfönsters ljudisoleringvärdet

Product Rw [dB] Rw+C [dB]
(glygnuller)
Rw+Ctr [dB]
(trafikbuller)
EKA standardglas 31 29 26
EKA dB1 glas 40 39 35
EKA db2 glas 44 43 40
MEKA standardglas 31 29 26
MEKA dB1 glas 40  39 35
MEKA dB2 glas 44 43 40

MEKP EKP MEKA EKA EKA 2K EKP 2K

Den här webbplatsen använder cookies.