face

Kiinnostuitko SE

  • Elegans och ljus med karmfasta fönster

    Elegans och ljus med karmfasta fönster

    Alavus -fönstrens värmevärden och kvalitet hör till de bästa på marknaden.

Karmfasta fönster

meka-kokonainen2014Ett karmfast fönster är ordagrant karmfast, fönstret har med andra ord bara två tvättbara ytor och fönstret kan inte öppnas på något sätt. Med karmfasta fönster kan man åstadkomma även stora fönster och helheter. I dag är stora fönster, som till och med sträcker sig från golv till tak, populära. Man kan utföra dem med en karmfast fönsterkonstruktion. Dessutom har ett karmfast fönster ett bättre u-värde än ett öppningsbart fönster, vilket har gjort att de karmfasta fönstren har vuxit ansenligt i popularitet under de senaste åren.

I Alavus Ikkunat Oy:s fönstersortiment återfinns två olika karmfasta fönstertyper, MEKA och EKA, samt träfönstret MEKP. Ett särdrag i fönstertypen MEKA är att man i samma karm kan göra både en karmfast och en öppningsbar del.

På samma sätt som de öppningsbara fönstren, tillverkas också de karmfasta fönstren alltid enligt de mått och behov objektet kräver. Nedan presenteras de karmfasta fönstrens s.k. standardtyper.

KARMFASTA - Alavus- trä- och träaluminiumfönster
typ u-värde energiklass
EKA från och med 0,65 från och med A++
MEKA från och med 0,66

från och med A++

MEKP från och med 0,66

 

 

Karmfasta MEKA och EKA träaluminiumfönsters ljudisoleringvärdet

Product Rw [dB] Rw+C [dB]
(glygnuller)
Rw+Ctr [dB]
(trafikbuller)
EKA 3K_4/4/4 -20  31 29 26
EKA 3K_6/4/8.8lam -18/16  40 39 35
EKA 3K_8.8lam/6/12.8lam -12 44 43 40
MEKA 3K_4/4/4 -20  31 29 26
MEKA 3K- 6/4/8.8lam -18/16  40  39 35
MEKA 3K_8.8lam/6/12.8lam -12 44 43 40

Pyyda tarjous Alavus Ikkunoista ja Ovista SE

Den här webbplatsen använder cookies.
Läs mer Ok