alavus ikkunat ja ovet logo

Levaransvillkor för fönster och dörrar

1. PRISER

 • Fritt på fabriken i Alavus (FCA) eller levererat (CPT) fritt på arbetsplatsen i bil, inklusive gällande moms. Då frakten ingår i priset för köpet förutsätter Alavus Ikkunat Oy att tillträdet till den angivna leveransadressen är hinderfritt och att den lossningsplats som angetts för varorna är sakenlig (hårt underlag och tillräckligt med utrymme. Alavus Ikkunat Oy har rätt att av beställaren efter leveransen uppbära kostnader som orsakas av omorganisering av frakten eller eventuellt bruk av hiab-lossningsutrustning, om de förutsättningar leverantören av varan krävt avseende vederbörlig leverans av frakten inte har uppfyllts av beställaren.

2. REKLAMATIONER

 • Eventuella reklamationer avseende produkterna eller leveranserna ska göras skriftligt inom åtta (8) dygn efter mottagningen av varan.
 • Över transportskador ska det göras förbehåll i fraktsedeln.
 • Man ska komma överens på förhand om eventuella returneringar av produkter.

3.HANTERING OCH TRANSPORT AV PRODUKTERNA

 • Produkterna ska hanteras försiktigt och de ska lagras skyddade så att de inte kommer åt att skadas eller förstöras. Skaderisken övergår på köparen då, när varorna är mottagna.

4. GARANTI


Fönster och balkongdörrar

 • Alavus Ikkunat Oy beviljar för sina produkter i fråga om snickeriarbetet garanti (36 månader) enligt RYHT 2000 på de material som använts i tillverkningen och på tillverkningsarbetet.
 • För mörka träfönster beviljar Alavus Ikkunat Oy inte garanti.
 • Garantin för det montagearbete som utförts av fabriken är 3 år från montaget.
 • På isolerglas beviljas fem års täthetsgaranti av isolerglastillverkaren. Garantin omfattar inte att glaset går sönder.
 • För att garantin ska gälla förutsätts det att fönster och balkongdörrar har lagrats, monterats och underhållits enligt de anvisningar som givits.


Ytterdörrar och innerdörrar

 • Alavus Ikkunat Oy beviljar för ytterdörrar 10 års garanti att de hålls raka och två (2) års konstruktionsgaranti.
 • För innerdörrar beviljas två (2) års konstruktionsgaranti.
 • Garantin att en dörr hålls rak förutsätter att dörren har monterats och underhållits i enlighet med anvisningarna och att den inte har förstörts av vatten eller sol. Dörrbladet kan böjas en aning på grund av väderleksförhållandena, men inte i någon händelse över 5 mm. RT-kortet 42-10643 tillåter för en ny ytterdörr en 4 mm:s och i årsgarantikontrollen en 5 mm:s nivåavvikelse.

Till konstruktionsgarantin hör: att dörrens beslag funktionerar, att dörrbladets målning håller.

 • Garantin ersätter också sådana fel, som är större än riktvärdena enligt RT-kortet 42-10643.
 • Garantin för montagearbete som utförts av fabriken är 2 år från monteringens genomförande.
 • Alavus Ikkunat Oy beviljar inte garanti för en dörr, om monterings- och underhållsanvisningarna inte har följts.

 

5. ÖVRIGA VILLKOR

 • Vi förbehåller oss rätt till på förhand oannonserade förändringar i produkt- och konstruktionsutvecklingen.
 • På grund av den kontinuerliga produktutvecklingen förbehåller vi oss rätt att leverera även standardprodukter som avviker från vår produktkatalog.
 • Till övriga delar följer vi Allmänna anskaffnings- och leveransvillkor för byggprodukter (RYHT 2000).
 • Om kunden ändrar den leveranstid som är angiven i orderbekräftelsen, har Alavus Ikkunat Oy rätt att debitera för lagringen EUR 15,00 / pall / vecka som inleds (inkl. 24 % moms).


Läs också mottagningsanvisningen för varor

Läs också Allmänna avtalsvillkor för byggnadssnickeriprodukter inom konsumenthandel 2002

Läs också Allmänna anskaffnings- och leveransvillkor för byggprodukter RYHT 2000

Den här webbplatsen använder cookies.