alavus ikkunat ja ovet logo

MSEP 1+2 ÖPPNINGSBARA TRÄFÖNSTER

Vpolaroid25i har i vårt fönstersortiment bevarat det traditionella träfönstret MSEP fastän träaluminiumfönstret i dag är det klart populäraste. Gamla historiskt värdefulla objekt kräver också fönster. Vi vill vara med i upprustningen av dessa värdefulla objekt och samtidigt visa vår högaktning för de gamla snickarfärdigheterna.

Tekniska data för det öppningsbara träfönstret msep 1+2

MSEP VinoreunainenVirke:Karmen av ett flertal delar limmad och fingerskarvad furu, de synliga ytorna kvistfria.
Bågen fingerskarvad kvistfri i målade fönster, i laserade fönster EFEX-furu båge.

Aluminiumdelarna: Underbågen och den vägräta mellankarmen aluminiumbeklädda.

Karmdjup: 130, 150, 170, 210 mm.

Ytbehandling: Trädelarna målning eller lasering, stormlista av aluminium (vit Ral 9010 eller brun RR32)

Glas: I innerbågen dubbelt selektivglaselement med fyllning av argongas, i ytterbågen 4 mm planglas.

Tätning: Innerbågen dubbel standardtätning, ytterbågen enkel standardtätning.

Beslag: På inner- och ytterbågen tappgångjärn M8/12*30/35, innerbågens reglar och lås tillverkarens standard samt ytterbågens lås. Slutbleck i metall, i vädringsfönstren spärranordning. Plåtarna färdigt monterade, vädringsdelarnas handtag lösa.

U-värde: från och med 0,78 W/m2K

MSEP 1+2 MSEA 1+2 MS2EA 2+2 MS3EA 1+3

Den här webbplatsen använder cookies.