face

Kiinnostuitko SE

Tilläggsutrustning till fönstren

Till fönstren står det till buds ett stort antal extra tillbehör som ökar fönstrens brukskomfort.

Glasen


Alla våra fönster har som standard ett selektivglaselement med fyllning av argongas.
Man kan variera fönstret med olika glaslösningar alltefter användningsändamål och behov.

lammoneristavyysBättre värmeisolering och energiklass

  • Med selektiv ytbeläggning
  • Med mellanlistens material och tjocklekar

huurtumattomuusImfrihet

  • Med specialytbelagda glas

turvallisuusBättre säkerhet

  • Med 6 mm:s glas
  • Med härdat eller laminerat glas

auringonsuojaSolskydd

  • Med solskyddsglas (klara eller massfärgade)

nakosuojaInsynsskydd

  • Med dekorationsglas

meluntorjuntaBullerbekämpning

  • Med ljudisoleringsglas

mukavuudenhaluBekvämlighet

  • Med eluppvärmda glas

radiosingaaliBättre genomträngning av radiosignaler

  • Med RS-glaselement

Dekorationsglas

Cotswold pieni
Cotswold (Kura)

Crepi pieni
Crepi

Etsattu pieni
Etsattu

Flemish pieni
Flemish

Kathedral pieni
Kathedral

Maris pieni
Maris

Mastercarre pieni
Mastercarre

Raakalasi pieni
Raakalasi

Thela pieni
Thela

Persienner


En persienn är en bekväm extrautrustning till fönstret, om du vill ha insynsskydd eller i övrigt reglera den inkommande ljusmängden. Det lönar sig att fatta beslut om persienner i samband med anskaffningen av fönstren. Vi monterar persiennerna färdigt på plats i fabriken, varvid monteringen löper lätt och snyggt. Standardfärgen på persiennerna är vit, men det finns också ett stort antal andra färgalternativ.

Modern integrerad persienn

I ett öppningsbart fönster är det möjligt att montera en integrerad persienn. Regleringen av persiennen sker med en reglerknapp på innerbågens inre yta, på fönstrets låssida. Den integrerade persienn som Alavus Ikkunat Oy använder är den enda persiennmodell, som är bevisat tät, och den lämpar sig därför också för fönster i energiklass A.

Alavus Ikkunat integroitavat sadekaihtimet 1Alavus Ikkunat integroitavat sadekaihtimet 2

 

lisavarusteet1
Traditionell persienn med reglerstång

I fönstren kan också monteras en s.k. traditionell persienn med reglerstång. Detta är det enda alternativet, då man behöver en persienn till ett karmfast fönster eller en balkongdörr.


Vädringsbeslag


Som extrautrustning kan ett öppningsbart fönster utrustas med vädringsbeslag, varvid vädringsdelen förses med spanjolett och Morite -spärranordning samt ett fast handtag.


Vädringsfönstrets standardhandtag

morite aukipitolaite
Vädringsfönstrets standardspärranordning
är Morite i metall


Insektsbågar


hyttyspuite
(Bild: ©Solar)

En utomordentlig extrautrustning till vädringsfönstret är en insektsbåge med aluminiumram. Insektsbågen leveras fristående, men är lättmonterad med hjälp av de anvisningar som medföljer. Vi rekommenderar att man tar bort insektsbågarna till vintern, eftersom småfåglar kan söndra nätet när de pickar efter insekter som fastnat. Man kan välja myggbågen med traditionellt plastnät eller ett mer hållbart aluminiumnät.


Lösa fackverk


Fackverk gör fönstren representativa och ger dem karaktär. Det går fortsättningsvis lätt att tvätta fönstren, eftersom fackverket är löstagbart.
Det fackverk som är kompatibelt med ett aluminiumfönster är ett 25 mm brett fackverk, som är tillverkat av aluminium. Aluminiumfackverken monteras på fabriken färdigt i ytterbågen.I ett träfönster (MSE, MEK) kan man sätta ett fackverk i trä eller plast.

Äkta spröjsar


Med en fast spröjs kan man göra en spröjsindelning som imiterar en fönsterpost och ser äkta ut i ett öppningsbart fönster med planglas. En fast spröjs är ett fördelaktigare alternativ än en äkta fönsterpost. Breddalternativen är 32 mm och 64 mm.

I ytterbågen på ett öppningsbart träfönster kan man också göra en äkta fönsterpost. De breddalternativ som står till buds är 34 mm och 68 mm.

aidot ulkopuitejaot
Ätka aluminium spröjsar 32 mm och 64 mm

Friskluftsventiler


När en byggnad har naturlig ventilation, kan friskluften styras kontrollerat till byggnaden via friskluftsventiler som är monterade i fönstrens karm. I samband med en sanering är det skäl att montera ventiler, eftersom byggnaden kan bli tätare och den naturliga ventilationen sluta fungera. Dimensioneringen av friskluftsventilerna och deras placering planeras alltid rumspecifikt i de utrymmen som saneras.

tuloilmaikkuna1Tilluftsfönsterventiler

När en byggnad har maskinell ventilation med kontinuerlig drift, är tilluftsventiler som monteras i fönstren en bra lösning att få ersättningsluft. Fördelen med en tilluftsfönsterventil är att tilluften uppvärms när tilluften cirkuleras i utrymmet mellan fönstrets bågar. Ventilen har också ett sommarläge, med vilket den friska tilluften utan uppvärmning kan ledas direkt genom ventilen till rummet.

 


Sommarläge


Vinterläge

 

Designalternativ innerbågen 


Inner båga har standarsprofile, rak Modern MSEA (V), men för en extra kostnad du kan också valjä formad Classic profile MSEA.

Alavus Ikkunat sisapuitteen reunavaihtoehdot
Classic – Modern

Pyyda tarjous Alavus Ikkunoista ja Ovista SE

Den här webbplatsen använder cookies.
Läs mer Ok